aanvragen toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Hier leest u hoe scholen een TLV PrO aan kunnen vragen bij het Samenwerkingsverband.

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Om te kunnen starten op het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs nodig (TLV PrO).

Het schooladvies van de basisschool staat los van de TLV PrO. De basisschool kan niet via het schooladvies bepalen/afdwingen dat een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. De toelaatbaarheid wordt bepaald aan de hand van een tweetal wettelijk bepaalde criteria: een IQ tussen 55 en 80 en een leerachterstand van 0,50 of meer op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, inzichtelijk rekenen), waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen op inzichtelijk rekenen betreft.

Voor de aanvraag van een TLV PrO heeft het SWV VO Delflanden een (wettelijke) procedure opgesteld. In deze procedure wordt beschreven hoe het werkproces van aanmelding tot afgifte TLV PrO binnen ons samenwerkingsverband is georganiseerd.

Praktijkonderwijs

Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals, wordt er gewerkt aan een website met actuele informatie over het praktijkonderwijs. Deze website is een initiatief van alle praktijkscholen in Nederland. Vanaf 10 juni 2024, de Landelijke dag van het Praktijkonderwijs, is de website te bekijken. Tot die tijd is informatie te vinden op deze pagina op de website van de Sectorraad Praktijkonderwijs via Daarom praktijkonderwijs – Praktijkonderwijs

 

De video Daarom praktijkonderwijs 1 is speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals gemaakt om nader kennis te maken met het praktijkonderwijs.

In de video 02 Praktijk Onderwijs wordt informatie gegeven over het schooladvies, het wel of juist níet maken van de doorstroomtoets en de aanmelding.

 

 

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.