Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wanneer een leerling binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, komt de leerling in aanmerking voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs richten zich op verschillende doelgroepen. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met psychiatrische- en ernstige gedragsproblematiek en leerlingen met een lichamelijke-, of meervoudige handicap. Er wordt naar gestreeft om voor deze leerlingen zo veel mogelijk passend onderwijs binnen de reguliere scholen te realiseren. Wanneer blijkt dat een leerling binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, komt de leerling in aanmerking voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning

Om te kunnen starten op het VSO is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Scholen kunnen een TLV aanvragen bij het Samenwerkingsverband VO Delflanden. In de Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) van het Samenwerkingsverband VO Delflanden beoordelen twee onafhankelijke deskundigen of een jongere in aanmerking komt voor een TLV-VSO. Dit wordt gedaan aan de hand van criteria die beschreven staan in het document “Toelaatbaarheidscriteria voor het VSO“. De CTO heeft maandelijks twee vergadermomenten ingepland waarop de TLV-aanvragen worden behandeld.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.